Micropulse is een technische automatiseerder die actief is binnen de hightech machine- en apparatenbouw en procesindustrie

Batch besturingen
nl en
De automatisering van batchprocessen is een stuk doorzichtiger geworden sinds algemeen geaccepteerde standaards worden toegepast. 

De S88-standaard is oorspronkelijk opgezet voor besturing van batchprocessen. Het belangrijkste kenmerk van S88 is de scheiding tussen het fysieke en het proceduremodel. Het fysieke model beschrijft alle werktuigen in de fabriek met hun mogelijkheden (methoden). Het proceduremodel beschrijft hoe een bepaald product - met behulp van de beschikbare mogelijkheden - moet worden gemaakt. Het fysieke model kunt u zien als een keuken, compleet met pannen, mixers en een oven. Het proceduremodel is te vergelijken met een kookboek. Het recept voor cake is in dat kookboek beschreven als een procedure. De cake kan in principe in iedere keuken worden gemaakt, maar de werkwijze zal steeds verschillen.

S88 leent zich uitstekend voor een objectgeoriënteerde structuur. Ieder fysiek component (control-module) of groep componenten (equipment-module) in de fabriek beschrijven we in een softwareobject. Eenmaal ontwikkeld en getest kunnen we dit softwareobject voor alle identieke fysieke componenten hergebruiken. Hierdoor vergroten we de betrouwbaarheid van applicatiesoftware aanzienlijk en besparen we tegelijk tijd en kosten.

De S88-standaard kan ook worden toegepast in continue en discrete processen. Het fysieke model (de beschrijving van alle werktuigen in een proces) kan zonder meer in het S88-model worden opgenomen. Voor het proceduremodel moeten specifieke voorzieningen op gebied van voorraadverwerking en partijbeheer worden getroffen.  Micropulse gebruikt o.a. dit model als basis voor projecten in de voedingsmiddelenindustrie en de (fijn)chemie.