Micropulse is een technische automatiseerder die actief is binnen de hightech machine- en apparatenbouw en procesindustrie

Afvalwater
nl en
De kwaliteit van (afval)water is van direct belang voor ons welzijn. Aan de procesinstallaties en de automatische besturing ervan worden dan ook terecht hoge eisen gesteld. Vaak werken deze installaties autonoom, met een centrale bewaking en bediening op soms tientallen kilometers afstand. Bij het ontwerp en de realisatie is kennis van regel- en aandrijftechniek, onontbeerlijk. Micropulse heeft deze specifieke proceskennis.