Micropulse is een technische automatiseerder die actief is binnen de hightech machine- en apparatenbouw en procesindustrie

Voeding
nl en
De eisen van consumenten veranderen snel. De productie van voeding- en genotmiddelen vraagt dan ook om een flexibel automatiseringssysteem. Het levert u immers direct rendement op wanneer in dezelfde productieomgeving zoveel mogelijk verschillende producten gemaakt kunnen worden. Gegevens over recepten, aantal producten, batches, lijnrendementen, grondstoffengebruik en kwaliteitsanalyses moeten online beschikbaar zijn, zodat u snel kunt ingrijpen bij onverhoopte problemen. De ingrediënten van batches moet u door tracking en tracing snel en feilloos kunnen achterhalen. Dat vraagt om een geïntegreerde aanpak van automatisering. Micropulse biedt u zo\'n aanpak. We hebben daarvoor alle kennis in huis: van procestechnologie en procesautomatisering tot en met de koppeling daarvan aan andere systemen.