Micropulse is een technische automatiseerder die actief is binnen de hightech machine- en apparatenbouw en procesindustrie

Metaal
nl en
De omgevingscondities bij de productie van staal en aluminium stellen hoge eisen aan het ontwerp van automatiseringssystemen. Hoge temperaturen, sterke vervuiling en elektromagnetische velden vragen om speciale maatregelen. De juiste combinatie van veldinstrumentatie, besturingssysteem en drives is cruciaal voor een maximale up-time van de productie-installatie. Dat weten we bij Micropulse heel goed. Reeds vele malen voerden wij internationale projecten uit op het gebied van besturing en aandrijving. We hebben dan ook ruime ervaring met de realisatie en het onderhoud van systemen die ook onder de zwaarste condities hun werk moeten blijven doen.