Micropulse is een technische automatiseerder die actief is binnen de hightech machine- en apparatenbouw en procesindustrie

Disclaimer
nl en

Alhoewel deze site met grote zorg is samengesteld kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Micropulse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Micropulse staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is bedoeld als informatie en mag niet gezien te worden als een advies. Micropulse aanvaardt geen verplichting de geboden informatie te actualiseren of fouten te corrigeren. Micropulse sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

De informatie op deze webpagina\'s en op de hyperlinked websites zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie, op welke manier dan ook, is verboden. 

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Micropulse kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op de Micropulse - site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.