Micropulse is een technische automatiseerder die actief is binnen de hightech machine- en apparatenbouw en procesindustrie

Farmacie
nl en
De farmaceutische industrie kenmerkt zich door strikte regels. In automatiseringsprojecten moeten meestal de procedures voor validatie in farmacietoepassingen worden gevolgd. Niet alleen het kunnen traceren van iedere productiestap, maar ook het kunnen herleiden van alle ontwerpstadia is dwingend voorgeschreven. Alleen zo kan software waterdicht worden getest en gedocumenteerd. En kunnen gevalideerde objecten veilig worden hergebruikt in andere delen van de applicatiesoftware. Deze manier van werken kan u geld besparen. Micropulse neemt de verantwoordelijkheid, ook in de farmaceutische markt, door proces- en automatiseringskennis te combineren met een gestructureerde projectaanpak.